Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate www.scandia.ro S.C. SCANDIA FOOD S.R.L. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr. 2538/11.02.2013. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. SCANDIA FOOD S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate si desemnare castigatori eventuale campanii publicitare/promotii. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la indeplinirea scopului de reclama, marketing si publicitate si desemnare castigatori eventuale campanii publicitare/promotii. Refuzul dvs. determină neinformarea dumneavoastra cu privire la produsele, serviciile, evenimentele si/sau campanile publicitare, precum si neparticiparea dumneavoastra la eventualele campanii publicitare/promotii organizate de S.C. SCANDIA FOOD S.R.L.. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate si către mass-media (in conformitate cu prevederile art. 42 din O.G. nr. 99/2000 se vor face publice catre mass-media doar numele si prenumele castigatorilor campaniilor publicitare/promotiilor). Sunteti de acord sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de S.C. SCANDIA FOOD S.R.L. prin intermediul newsletter-urilor trimise pe adresa dumneavoastra de e-mail. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la DEPARTAMENTUL DE MARKETING al S.C. SCANDIA FOOD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intr. Bitolia nr. 32, sector 1, precum si la adresa de e-mail contact@scandia.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. În cazul în care, prin procesarea datelor furnizate de dumneavoastră către subscrisa, considerați că v-a fost adusă o atingere oricărui drept de care beneficiați în temeiul legislației relevante în vigoare, vă puteți îndrepta cu o plângere scrisă, datată şi semnată către: Operator - S.C. SCANDIA FOOD S.R.L. DEPARTAMENTUL DE MARKETING Bucuresti, Intr. Bitolia nr. 32, sector 1 adresa de e-mail contact@scandia.ro În cazul în care în termen de 15 zile de la înaintarea cererii către operator, nu primiți un răspuns scris la solicitarea dumneavoastră (cu excepția cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil), vă puteți îndrepta cu o plângere scrisă, datată şi semnată către: Autoritatea Națională de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal Adresa : B-dul Magheru nr. 28-10, sector 1, București, România. e-mail: anspdcp@dataprotection.ro tel: +40.318.059.211; fax: +40.318.059.602ș Pentru mai multe detalii puteți consulta pagina de internet: www.dataprotection.ro